oficios tradicionales gallegos

Ciencias da Educación fomenta a motricidade e a expresión corporal das crianzas a través dos oficios tradicionais galegos

Alumnado do grao en Mestre ou Mestra en Educación Infantil participa nun proxecto de aprendizaxe-servizo para que nenos e nenas de 0 a 6 anos melloren a súa expresión e comunicación corporal a través de actividades de mímica, dramatización ou bailes, entre outros

1 2 3 4 5